| | |                          | | |
rivals
HC Horní Suchá
datum : 02.02.2019 - 08:55:10 | napsal : Marian Chlup | kategorie : Sdělení

DK: Jednání hráče Davida Farníka z utkání HC Panthers Ostrava - HC Albrechtice Aliens

Disciplinární komise SHL řešila jednání hráče Davida Farníka na základě zápisu o utkání, kdy byl v utkání hráči Farníkovi rozhodčím Adamem Kupkou uložen trest na 10 minut za Nesportovní chování. Tato skutečnost byla rozhodčím zapsána v poznámkách zápisu o utkání (Napadení rozhodčího - Nadávky). Hráči měl být za toto jednání uložen trest osobní trest do konce utkání dle Pravidla 52, odst.iv Pravidel SHL. Aniž by se v tomto případě bralo v úvahu, zda byl rozhodčí utkání Adam Kupka oprávněn potrestat Farníka v uloženém rozsahu, tedy osobním trestem do konce utkání, je zejména na místě shrnout, že Farník se vůči rozhodčímu utkání dopustil slovního výpadu majícího mimořádně vulgární charakter a zároveň pohybu tělem ve směru k rozhodčímu, u kterého se dalo chápat, že se jednalo o pokus o inzultaci rozhodčího. Disciplinární komise SHL zároveň připomíná dřivější jednání ohledně vulgárních projevů hráčů a funkcionářů působících v SHL. Týmy se přiklonily k tomu, že omezí zásadním způsobem projevy nesportovního chování členů svých týmů vůči rozhodčím utkání. Rozhodčí zároveň byli vyzváni k postihování takových projevů přímo během utkání. Hráč Farník měl být o této skutečnosti svým týmem HC Panthers Ostrava vyrozuměn a upozorněn na možné důsledky případného nesportovního jednání, zejména se měl tohoto druhu jednání vůči rozhodčím zcela vyvarovat. Na základě těchto skutečností Disciplinární komise SHL usoudila, že se David Farník svým jednáním dopustil disciplinárního přestupku Napadání rozhodčích. Hráči se tak rozhodnutím Disciplinární komise SHL ukládá finanční pokuta ve výši 500,- a zároveň se zastavuje herní činnost na dobu 3. měsíců (tj. do 1.5.2019).

© 2017 Charlie Birch | Veškerý materiál je ve vlastnictví HC Horní Suchá